Директор з виробництва
м. Київ. Повна зайнятість.
Компанія Kolorit - це фарби європейського рівня із гарантією якості. У кожній краплі – концентрований досвід команди фахівців та професіоналів.
Професійний досвід та навички:

 • Вища освіта.
 • Досвід роботи не менше 5-х років керівником виробництва, бажано виробництво будівельних матеріалів
 • Лідер, гарні комунікативні навики, активна життєва позиція.
 • Знання ринку ЛФМ буде перевагою
Обов'язки:

 • Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю щодо виробництва продукції
 • Забезпечує виконання планових завдань, випуск високоякісної продукції, ефективне використання основних оборотних фондів.
 • Здійснює керівництво розробленням виробничих планів i календарних графіків протягом запланованого періоду.
 • Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку, підвищенню якості продукції, економії всіх видів ресурсів, підвищення рентабельності продукції.
 • Забезпечує та контролює технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів.
 • Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки працівників виробництва, підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, скорочення матеріальних, фінансових i трудових витрат, раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість та конкурентоспроможність продукції, що виробляється, чинним державним стандартам, технічним умовам.
 • Керує розробленням заходів щодо реконструкції та модернізації підприємства, запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів.
 • Організовує розроблення і виконання планів упровадження нової техніки i технологій, проведення організаційно-технічних заходів.
 • Здійснює контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт, експлуатацією, ремонтом, випробуванням машин, обладнання, інструменту i засобів механізації, згідно з вимогами правил i норм охорони праці, i несе відповідальність за організацію i безпечне виконання робіт, i евакуацію техніки.
 • Організовує розроблення, затверджує та контролює виконання графіків планово-запобіжних ремонтів машин, механізмів i обладнання.
 • Розглядає технічну документацію i дає дозвіл на початок монтажних i спеціальних робіт згідно з планами виконання робіт, вимогами правил охорони праці i пожежної безпеки.
 • Здійснює контроль за надходженням до монтажу обладнання, конструкцій i матеріалів згідно з вимогами технічної документації та інших нормативних документів.
 • Здійснює контроль за оформленням документів на приймання об'єктів в експлуатацію згідно з вимогами чинних документів з будівництва, охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії.
 • Забезпечує:
- контроль за енерго - i пожежною безпекою;

- виконання всіх технологічних процесів згідно з проектами, чинними нормами, стандартами, технічними умовами, правилами охорони праці, контроль за організацією робочих місць згідно з вимогами правил i норм охорони праці та проведенням їх атестації і паспортизації;

- планову роботу з відбору аналізів повітряного середовища, виміру рівня виробничих

шумів, вібрації;

- своєчасне i якісне навчання робітників безпечному веденню робіт;

- безпечну експлуатацію будівель i споруд.

 • Здійснює та контролює хід виконання планів проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків.
 • Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису департаменту, положення про департамент, особового складу департаменту, розробляє посадові інструкції особового складу департаменту.
 • Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу департаменту.
 • Забезпечує вчасну підготовку визначених звітів відповідної якості та у відповідності до принципів підприємства.
 • Забезпечує постійне покращення виробництва, шляхом оптимізації процесів.
 • Залучає внутрішні/зовнішні найкращі практики, впроваджує найкращі методи та приносить бізнес нові цінності.
 • Знає i виконує вимоги нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни праці, правил поводження з обладнанням, механізмами, устаткуванням, та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту
 • Виконує вимоги документів системи менеджменту якості; сповіщає про можливі ризики дирекцію підприємства; приймає рішення, за погодженням з директором, про необхідні дії щодо пом'якшення ризиків.
 • Піклується про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку оточення, середовища в процесі виконання будь-яких робіт.
 • Своєчасно проводить навчання, перевірку знань, інструктажі, стажування та тренування підпорядкованих працівників: з питань охорони праці; пожежної безпеки; безпечної експлуатації обладнання, устаткування та інших засобів виробництва; гігієни праці та промислової санітарії; охорони навколишнього середовища; наданню домедичної допомоги.
 • Контролює дотримання підпорядкованими працівниками вимог правил i норм безпеки під час виконання робіт у повній відповідності до вимог чинного законодавства України, стандартів охорони праці, внутрішніх нормативних документів.
Що пропонує Компанія:

 • Умови праці згідно законодавства України.
 • Графік роботи з 9.00 до 18.00
 • Заробітна плата обговорюється.
Відправити резюме
Резюме
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтесь із політикою конфіденційності
Made on
Tilda